• Πληροφοριακό σύστημα για νοσοκομείο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γεωργουλάκης, Μιχάλης; Πιριντζιής, Πέτρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-05-2013
  Ένα από τα βασικότερα εργαλεία στην διαχείριση πληροφορίας και στην πραγματοποίηση συναλλαγών αποτελούν οι βάσεις δεδομένων. Παρόλο που εδώ και αρκετά χρόνια οι βάσεις δεδομένων έχουν εισχωρήσει στην καθημερινότητα μας και ...
 • Πληροφοριακό σύστημα για ένα νοσοκομείο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αλεξάκης, Νικόλαος; Καπετανάκης, Θωμάς
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2014
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία , παρουσιάζει ένα Πληροφοριακό Σύστημα για μια νοσοκομειακή μονάδα. Απευθύνεται στο ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου κυρίως ιατρούς και διευθυντές κλινικών και δημιουργήθηκε για να τους ...
 • Πρωτόκολλο HL7. Περιληπτική περιγραφή του πρωτοκόλλου HL7 με αναφορά στα κυριότερα σημεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Μηχανημάτων
  Συγγραφείς: Ζερβάκη, Σ.; Γκαραγκούνη, Ε.
  Επιβλέπων καθηγητής: Στρατάκης, Γεώργιος; Τσατσάκης, Αριστείδης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Η ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου νοσοκομειακού πληροφοριακού συστήματος (Hospital Information System), το οποίο αποτελείται από ετερογενή υποσυστήματα , καθιστά αναγκαία την χρήση προτύπων. Τα πρότυπα (ή πρωτόκολλα) ...