• Ανίχνευση του επιπολασμού της άνοιας στο δήμο Μ. Αλεξάνδρου του ν. Πέλλας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
    Συγγραφείς: Κύργια, Ελένη; Μούτλα, Γεωργία; Τσιρούλη, Σουλτάνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Παττακού, Βασιλική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2009
    Σκοπός της πτυχιακής μας ήταν να επιχειρήσουμε την ανίχνευση και αποτύπωση του Επιπολασμού της Άνοιας στα άτομα άνω των 65 ετών, μιας αγροτικής περιοχής. Επιπλέον, θελήσαμε να διερευνήσουμε τη λειτουργικότητα και τη ...