• Αξιολόγηση του πόνου σε ογκολογικούς νοσηλευόμενους ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Αλεξάκη, Βασιλική; Ανυψητάκη, Δέσποινα; Αραβιάκη, Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-04-04
  Εισαγωγή: Ο πόνος σε ογκολογικούς ασθενείς αποτελεί ένα συχνό σύμπτωμα, ιδιαίτερα σε προχωρημένο στάδιο, που επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής τους και απαιτεί άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Σκοπός: Σκοπός της ...
 • Διατροφικές συνήθειες ογκολογικών ασθενών υπό χημειοθεραπεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Πεντάρη, Αργυρή; Σαλή, Γιασεμίν; Σταύρου, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-10-18
  Εισαγωγή: Οι ογκολογικοί ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία είναι ευάλωτοι στην κακή διατροφή για αυτό πρέπει να έχουν μια σωστή και υγιεινή διατροφή στην καθημερινότητα τους. Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί ...
 • Διερεύνηση των απόψεων των ογκολογικών ασθενών σχετικά με τη διαχείριση των ενδοαγγειακών καθετήρων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζιώβας, Φίλιππος; Μπολαράκη, Ελένη; Τσεκάι, Ντανιέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-23
  Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Για την αντιμετώπισή του συχνά απαιτείται ενδοφλέβια αγωγή και οι ενδοαγγειακοί καθετήρες αποτελούν μια αξιόπιστη λύση. Όμως χρειάζονται ιδιαίτερη ...
 • Δικαιώματα καρκινοπαθών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
  Συγγραφείς: Καλυβά, Σπυριδούλα; Λουκαδάκη, Ελευθερία; Παντελάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γαλενιανού, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-11-2013
  Σήμερα ο καρκίνος θεωρείται μία χρόνια και επώδυνη ασθένεια με επιπτώσεις σωματικές, οργανικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και οικονομικές. Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες μετά τα ...
 • Εκτίμηση αναγκών υγείας και ποιότητα ζωής σε ογκολογικούς ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Βρετού, Μαριάνθη; Κιτριώτη, Ζαχαρούλα-Ελευθερία; Μπούντζουκα, Χρυσάνθη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-10-02
  Εισαγωγή: Οι ασθενείς με καρκίνο λόγω της νόσου και των διαφόρων θεραπειών αναφέρουν σημαντικές υποστηρικτικές ανάγκες υγείας που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας ...
 • Εκτίμηση της επιβάρυνσης και των υποστηρικτικών αναγκών φροντιστών ογκολογικών ασθενών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ντέκα, Φρειδερίκη; Ντουρμίσι, Σύλβια
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-07
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος προκαλεί σημαντικά και μεγάλης διάρκειας προβλήματα, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές τους, άτομα δηλαδή του στενού ή συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών, τα οποία συνήθως επιβαρύνονται ...
 • Εκτίμηση των υποστηρικτικών αναγκών κατά τη φροντίδα ογκολογικών ασθενών: μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των εργαλείων αξιολόγησης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Μυτηλινιού, Ειρήνη; Νίτη, Μαρία; Ξηρουχάκη, Λαμπρινή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-09-22
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως και η πολύπλευρη αξιολόγηση των αναγκών αυτών των ασθενών είναι πρωταρχικός στόχος στην παροχή υποστηρικτικής και ...
 • Η διαχείριση της νόσου σε ογκολογικούς ασθενείς υπό θεραπεία με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου Cure Cancer και η εκτίμηση ποιότητας ζωής τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ), ΠΜΣ Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας
  Συγγραφείς: Σωπασή, Χρυσή
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-20
  Εισαγωγή: Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με καρκίνο και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τη νόσο και τις θεραπείες δίνουν χρήσιμες πληροφορίες στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για τον αποτελεσματικότερο ...
 • Οι εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες σε ασθενείς με καρκίνο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Ζερβουδάκη, Ευφροσύνη; Καλαντζή, Ελευθερία; Τσέρου, Βικτωρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Δροσίτης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-30
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τις τελευταίες δύο δεκαετίες το προσδόκιμο επιβίωσης, όπως και η ποιότητα ζωής, έχουν εντυπωσιακή άνοδο, εκτοξεύοντας παράλληλα τις δυνατότητες επιλογής εναλλακτικών και συμπληρωματικών μεθόδων θεραπείας (ΕΣΜΘ). ...
 • Συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες σε νοσηλευόμενους ογκολογικούς ασθενείς.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΕΥ), Τμήμα Νοσηλευτικής
  Συγγραφείς: Στέφου, Μαρίνα; Φωτοπούλου, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντινίδης, Θεοχάρης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-22
  Εισαγωγή: Ο καρκίνος αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα υγείας στις μέρες μας. Κάποιοι τύποι καρκίνου μπορούν να προληφθούν, ενώ άλλοι έχουν περισσότερες πιθανότητες θεραπείας εάν διαγνωστούν εγκαίρως. Σκοπός: Σκοπός ...