• Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Παπαδημητρίου, Γεωργία
    Επιβλέπων καθηγητής: Κολοκοτσά, Διονυσία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύοντας στη συμμόρφωση με το Πρωτόκολλο του Κιότο, έχει εισάγει μία σειρά Κοινοτικών Οδηγιών που στοχεύουν στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας. Συγκεκριμένα, ...