• Ανάπτυξη συστήματος δημιουργίας αναφορών για το πληροφοριακό σύστημα SYNTHESIS.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
    Συγγραφείς: Πατεράκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-11
    Η δημιουργία αναφορών βάσει προτύπων είναι μία τεχνική παραγωγής αναφορών που αξιοποιεί αρχεία προτύπων για εξαγωγή αναφορών. Κάθε πρότυπο αναφοράς παρέχει μια προσαρμοσμένη μορφοποίηση και διαμόρφωση, επιτρέποντας μεγαλύτερη ...