• Εφαρμογή του πρότυπου globalgap για την ολοκληρωμένη διαχείρηση αγροτικών επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Καραμαλάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουτσοπούλου, Κατερίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-10-2010
  Οι διατροφικές κρίσεις απόρροια της εντατικοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας και της έλλειψης κανόνων παραγωγής, η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος, του παραγωγού και του καταναλωτή, η ανάγκη διαφοροποίησης του ...