• Ραδιενέργεια περιβάλλοντος – Παρουσίαση μετρήσεων από την ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Κατσανικάκη, Αμάντα
    Επιβλέπων καθηγητής: Σάλτας, Βασίλειος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2009
    Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μετρήσεις του ρυθμού της ολικής –γ δόσης από δύο σταθμούς που η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει εγκατεστημένους στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων. Τα δεδομένα αυτά διατέθηκαν ...