• Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιστήμη του μάρκετινγκ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Σεληνιωτάκης, Δημήτρης; Θεωδόρου, Χρήστος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μεραμβελιωτάκης, Γιώργος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-01-2014
    Η παρούσα μελέτη έγινε στα πλαίσια εκπόνησης της πτυχιακής μας εργασίας και σκοπό είχε να προσεγγισθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η επιρροή της οικονομικής κρίσης στη φιλοσοφία Μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Αρχικά, η έρευνα ...