• Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στον τουρισμό.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
    Συγγραφείς: Γκιαουράκης, Μιχάλης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαστοράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-07-24
    Στις μέρες μας, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της τεχνολογίας αποτελεί ένα πολύ καθοριστικό παράγοντα στη ζωή μας και επηρεάζει όλους τους κλάδους των επιχειρήσεων. Έτσι δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον τουριστικό ...