• Χρηματοδότηση μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: Τραπεζικός κλάδος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Λιαδάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παξινός, Κοσμάς
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2010
    Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να γίνει μια γενικότερη αναφορά στο τραπεζικό σύστημα και τη λειτουργία του, καθώς και να αναλυθούν τα βασικά οικονομικά και στατιστικά στοιχεία για τρεις εμπορικές τράπεζες οι οποίες ...