• Η κατάθεση χρημάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δελημάνη, Αργυρώ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2015
  Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την τραπεζική κατάθεση σε χρήμα και σε άλλες αξίες και διερευνάται η νομική υπόστασή της και η συμβολή της στις συναλλακτικές σχέσεις και στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Λαμβάνοντας ...
 • Το ειδικό απόρρητο των τραπεζικών Καταθέσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Σταυρακάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-09-2014
  Η σχέση μεταξύ πελάτη και τράπεζας είναι μια ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης η οποία προσδιορίζεται από νόμους, κώδικες δεοντολογίας και ήθη. Όσον αφορά το τραπεζικό (γενικό) απόρρητο διασφαλίζει τη σχέση εμπιστοσύνης που ...
 • Τραπεζικό απόρρητο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μάρκο, Εμμανουέλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-08-2012
  Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,ευαίσθητα και μη,καθώς και για την προστασία του ατόμου από την αδικαιολόγητη χρήση και επεξεργασίατους.Η προσωπική ελευθερία του ατόμου και η ...