• Μελέτη της τεχνικής Drop Shipping στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης (Ιεράπετρα)
    Συγγραφείς: Αναγνωστόπουλος, Νικόλαος; Ζευγολάτης, Αλέξανδρος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-09-2015
    Η διεθνής οικονομική κρίση και ο περιορισμός της εσωτερικής κατανάλωσης έχουν δώσει ώθηση για την αναζήτηση πελατών εκτός των εθνικών συνόρων και την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών λύσεων (Υπουργείο Ανάπτυξης και ...