• Εξωτερικά φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα BIPV ως πηγή ενέργειας σε κτήρια.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπαγιάτης, Θανάσης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-07-2011
    Σε αυτή την πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των τρόπων με τον οποίο χρησιμοποιούνται στη σημερινή εποχή τα Φ/Β στοιχεία στη δόμηση. Μετά από μια σύντομη ιστορική περιγραφή της εμφάνισης των Φ/Β και της ...