• Υβριδικά ηλιακά συστήματα και εφαρμογές τους στους Έλληνες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μανωλίτση, Χριστιάννα
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-09-2014
    Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εισάγει τις βασικές αρχές που διέπουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με κύρια κατεύθυνση την ηλιακή ενέργεια εφόσον υπάρχει σε αφθονία στην χώρα μας. Καθώς και να ...