• Βιβλιογραφική διερεύνηση υβριδικού αιολικού πάρκου με συστήματα αντλιοταμίευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πατακάκης, Αργύρης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βουρδουμπάς, Γιάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-15
  Η εργασία διερευνά τη διεθνή βιβλιογραφία των αιολικών πάρκων τα οποία αποθηκεύουν μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σε αντλιοταμιευτήρες.
 • Μελέτη - διαστασιολόγηση και χωροθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα Α.Π.Ε. και μονάδα αποθήκευσης στη νήσο Λήμνο.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Μηχανικών (ΣΜΗΧ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Χατζάκης, Ζαχαρίας
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-06-21
  Τον τελευταίο καιρό, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος στην κάλυψη της ζήτησης ισχύος σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, έγγυται στο γεγονός ότι ...
 • Μελέτη ανάπτυξης υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος 5ΜW στο Σ.Η.Ε. Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Κακαράντζας, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται σύγκριση δύο μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρώτη μέθοδο εξετάζουμε την περίπτωση που έχουμε αιολικά και αντλησιοταμίευση και στη δεύτερη μέθοδο φωτοβολταϊκό πάρκο ...
 • Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος μονοκατοικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Μενεγάκης, Άγγελος-Επιμενίδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
  Καθώς οι αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των παραδοσιακών πηγών ενέργειας συνεχίζουν να πληθαίνουν, σήμερα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η καθιέρωση νέων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ...
 • Συμβολή στην σχεδίαση των απαιτούμενων σταθμών Α.Π.Ε. για την ενεργειακή αυτονομία και αναβάθμιση της νήσου Σύρου.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  Συγγραφείς: Δαλέζιος, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-09-19
  Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση, βάσει των κανονισμών που ισχύουν, ενός υβριδικού συστήματος (παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) στο νησί της Σύρου όπως επίσης και ο έλεγχος εάν είναι οικονομικά ...