• Διερεύνηση της συμπεριφοράς υβριδικού συστήματος αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό στοιχείο και αλκαλική κυψέλη καυσίμου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Σκαρβέλης, - Καζάκος Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βουρδουμπάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17-04-2008
  Σε αυτήν την εργασία διερευνάται η συμπεριφορά ενός υβριδικού συστήματος αποτελούμενο από μία μικρή, πειραματική, αλκαλική κυψέλη καυσίμου συνδεδεμένη με μικρό φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τέλος μελετάτι και η λειτουργία του ...
 • Μελέτη των PV/T hybrid solar system.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Λαβίδας, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-02-2009
  Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζονται τα υβριδικά φ/β - θερμικά συστήματα τα οποία μπορούν να παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική και θερμική ενέργεια μέσω ρευστών τα οποία χρησιμοποιούνται ως μεταφορείς θερμότητας. Επίσης γίνεται ...
 • Μοντελοποίηση και διαστασιολόγηση υβριδικού ενεργειακού συστήματος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Ντία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσαπρακάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαπρακάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-11-2011
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη, η βελτιστοποίηση διαστασιολόγησης και η χωροθέτηση ενός συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση της νήσου Ντία, βασιζόμενο σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. ...
 • Οικονομοτεχνική μελέτη εξυπηρέτησης φορτίου μικρής αυτόνομης κατοικίας με χρήση Α/Γ και Φ/Β διατάξεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γαλουζής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καρναβάς, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2009
  Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον όσον αφορά τη χρήση εναλλακτικών - ήπιων μορφών ενέργειας αφού επιφέρει σημαντικά οικολογικά και οικονομικά οφέλη. Η εκτίμηση για ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ...
 • Τεχνολογία υδρογόνου και εφαρμογή σε υβριδικά ενεργειακά συστήματα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μακράκης, Ματθαίος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βλησίδης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Aυτή η πτυχιακή παρουσίασε την ταξινόμηση μονάδων και μια οικονομική αξιολόγηση ενός υβριδικού wind/PV/FC συστήματος παραγωγής και μια σύγκριση δαπανών με ένα σύστημα wind/PV/battery για έναν χαρακτηριστικό σπίτι. Οι ...
 • Τεχνοοικονομική μελέτη υβριδικού συστήματος στη Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΣΕ Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Μποτωνάκης, Στυλιανός; Παπαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκιαδάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιήσουμε μία οικονομοτεχνική μελέτη που αφορά στην εγκατάσταση υβριδικού συστήματος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Θα παρουσιαστούν γενικά στοιχεία για την αιολική ενέργεια, ...