• Αντιμετώπιση εσωτερικών απειλών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Παπουτσάκης, Στέλιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιφάβας, Χαράλαμπος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-03-2012
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και ερμηνεύεται ο όρος της εσωτερικής απειλής, περιγράφονται περιστατικά επιθέσεων καθώς και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης από κακόβουλες επιθέσεις. Διάφορες έρευνες υποδεικνύουν πως η ...
 • Κακόβουλο λογισμικό, active hacking, passive hacking.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καραντωνάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-12
  Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι να αναδείξει κάποιες τεχνικές hacking είτε από κακόβουλο λογισµικό είτε από µια γκάµα εξειδικευµένων εργαλείων για τέτοιες δουλειές όπως το λειτουργικό σύστηµα kali linux.
 • Μέθοδοι ανίχνευσης προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο και τεχνικές για την προστασία τους από κακόβουλους χρήστες

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοδώρου, Αντώνης
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-01-17
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε δυο κύριες ενότητες και σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα και το πως οι διαρροές προσωπικών δεδομένων εν αγνοία μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους χρήστες αλλά και ...