• Ανάπτυξη 3D εκτυπωτή με εξαρτήματα χαμηλού κόστους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Θεοδωράκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μπολανάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-12
    Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της κατασκευής και λειτουργίας ενός μικρού 3D εκτυπωτή, χαμηλού κόστους.