• Οι στάσεις των νοσηλευτών απέναντι σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Αλευράκη, Ηρώ; Βαρβέρη, Ηρώ; Δρακάκας, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
    Κύριο μέλημα της εργασίας μας είναι μετά από εκτενή θεωρητική προσέγγιση να δώσουμε πληροφορίες σχετικά με την έννοια των χρόνιων νοσημάτων. Θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τις ιδιαιτερότητες των παθήσεων αυτών , οργανικές ...