• Επικαλύψεις αλουμίνας και χρωμίας με θερμικό ψεκασμό πλάσματος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μιχαλοστάμου, Χρήστος
    Επιβλέπων καθηγητής: Βερνάρδου, Δήμητρα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-06-2015
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στις επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού και ειδικότερα στις επικαλύψεις αλουμίνας και χρωμίας. Η χρήση των επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού έχει ακόμα πολύ μέλλον γιατί μπορούν ταυτόχρονα να ...