• Εξέλιξη και βασικά τεχνικά στοιχεία της κιθάρας με χρήση 3D μοντελοποίησης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. (Ρέθυμνο)
    Συγγραφείς: Ζουβάνη, Κωνσταντίνα
    Επιβλέπων καθηγητής: Ορφανός, Ιωάννης; Ξενικάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-09-25
    Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, παρουσιάζεται η μελέτη και ο σχεδιασμός 3D μοντέλων και η χρήση τους για την παρουσίαση ιστορικής εξέλιξης και λειτουργιών της κιθάρας. Στο πρώτο κεφαλαίο αναφέρονται συνοπτικά η ιστορική ...