• Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και τεχνολογίες 3D εκτύπωσης.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
    Συγγραφείς: Τσίτσιου, Μαρία-Αγγελική
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαραβελάκης, Μανώλης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-09-16
    Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3d printing) είναι πιθανό να έχει γενικά, σημαντικές επιπτώσεις στις παραγωγικές διαδικασίες και στην κοινωνία κατά τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με μελέτες, η τρισδιάστατη εκτύπωση θα μπορούσε ...