• Ο ΦΠΑ σε Α΄ Β΄ και Γ΄ κατηγορίας βιβλία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Παρασύρη, Μαρία; Σκουραδάκης, Σπύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-05-2010
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), όπως εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, είναι ένα κοινό σύστημα έμμεσης φορολογίας των κρατών αυτών, που άρχισε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα από την 01.01.1987 με τον νόμο ...
 • Φ.Π.Α.: Α', Β', Γ' κατηγορίας βιβλίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μαρκάκη, Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-11-2013
  Στην εργασία που ακολουθεί, στο α΄μέρος αναλύεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας, οι 3 κατηγορίες βιβλίων καθώς και 3 παραδείγματα στο β΄μέρος. Παρατηρείται και η διαδικασία που είναι απαραίτητη για να βγάλουμε το αποτέλεσμα ...
 • Φόρος προστιθέμενης αξίας Α', Β', Γ' κατηγορίας βιβλίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τζαγκαράκη, Χαρίκλεια
  Επιβλέπων καθηγητής: Σπυριδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-06-2009
  Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θεσμικές φορολογικές μεταβολές που έγιναν στη χώρα μας. Εφαρμόστηκε στην Ελλάδα την 1η Ιανουαρίου 1987 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1642/1986. Ο ...