• Προοπτικές ανάπτυξης του φθιωτικού τουρισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Γαλάνης, Νίκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννουλίδου, Παρασκευή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2009
  Περιγράφονται οι προοπτικές ανάπτυξης του Φθιωτικού Τουρισμού. Επίσης, αναφέρονται διάφορες προτάσεις για την αναβάθμιση του τουρισμού στην συγκεκριμένη περιοχή, καθώς επίσης και διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού.