• Ο ρόλος του ποιοτικού ελέγχου του ελαιόλαδου ως μέσο τεκμηρίωσης του HACCP.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Κουτουλάκου, Σταυρούλα
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοκκινάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-03-13
    Με το πέρασμα των χρόνων φαίνεται ότι η παραγωγή τροφίμων επηρεάζεται άμεσα από το τι θέλουν οι καταναλωτές : ποιότητα. Αρχικά, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που εξέταζε ο καταναλωτής ήταν η εμφάνιση, τα οργανοληπτικά ...