• Μελέτη και κατασκευή συστήματος ηλεκτρικής υποβοήθησης για ποδήλατο.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Φαρσαράκης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Πετράκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-07-2012
    Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα συστήματα ηλεκτρικής υποβοήθησης για ποδήλατα και σχεδιάστηκε ελεγκτής για την οδήγηση ενός μοτέρ, χωρίς ψήκτρες, εφοδιασμένο με αισθητήρες Hall.