• Η έννοια της ολικής ποιότητας ως συγκριτικό πλεονέκτημα στην παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καραμπίνη, Κατερίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Είναι γεγονός πως ο κλάδος του τουρισμού κατέχει μια πολύ σημαντική θέση στην οικονομία της χώρας μας. Ύστερα από μια ραγδαία εξέλιξη που συντελέστηκε τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα της ξενοδοχείας με ανεξέλεγκτη δόμηση ...
 • Η συμβολή της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος στην προώθηση πωλήσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες και μελέτη περιπτώσεως σε ξενοδοχείο στην Αθήνα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουμάντος, Παύλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-10-2012
  Αυτή η εργασία θα δώσει τον ορισμό του οικολογικού αποτυπώματος, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και το πως το αποτύπωμα μπορεί να ...