• Δημιουργία ιστοσελίδας τουριστικού οδηγού Ιονίων Νήσων με χρήση Wordpress.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Λιβανός, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-08
    Στην πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δημιουργία μιας δυναμικής ιστοσελίδας που έχει σαν κεντρικό θέμα την τουριστική προβολή ενός τόπου, και πιο συγκεκριμένα των Ιονίων Νήσων. ...