• Διαχείριση κινητικότητας στα ασύρματα δίκτυα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μαλανδράκης, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-03-2010
    Η διαχείριση της κινητηκότητας αποτελείται από δύο μέρη, την διαχείριση της τοποθεσίας και την διαχείριση της περιαγωγής. Η διαχείριση της τοποθεσίας αφορά την ανακάλυψη του τρέχοντος σημείου σύνδεσης του κινητού χρήστη ...