• Υαλοστάσια με μεμβράνες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Λαμπρόπουλος, Χρήστος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σπανάκη, Άρτεμις
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 11-09-2014
    Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση των υαλοπινάκων και των μεμβρανών (φιλμς), και των ιδιοτήτων τους. Αρχικά γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του υαλοπίνακα και στην διαδικασία παραγωγής και χρήσης του ...