• Καλλιέργεια «Pak choi».

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Κωστής, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βογιατζάκη, Αντωνία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Το Pac choi ανοίκει στο είδος Brassica oleracea, όμως έχει μερικές ιδιαίτερες ιδιομορφίες που το διαφοροποιούν από τις άλλες ποικιλίες και τα υβρίδια. Αντίθετα πολλά φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικα είναι τυπικά ...