• Στατιστική μοντελοποίηση δεδομένων στη γλώσσα R.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Μπιτζίνης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Ανδρουλάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-08-2013
    Στην παρούσα πτυχιακή γίνεται μια εισαγωγή στις υποθέσεις που βρίσκονται πίσω από τις δοκιμές, ενισχύοντας μια κριτική προσέγγιση στη στατιστική μοντελοποίηση, χρησιμοποιώντας λίγη ή καθόλου στατιστική θεωρία και μηδενικό ...