• Προσομοίωση δικτύου κινητής τηλεφωνίας με λογισμικό Η/Υ.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Χάδιος, Αντώνιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Λιοδάκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-02-2009
    Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται οι τεχνικές προσομοίωσης επικοινωνιακών συστημάτων, η απαιτούμενη υποδομή δικτύων κινητής τηλεφωνίας, το δίκτυο κορμού δικτύων UMTS/3G ενώ αναπτύσσεται μοντέλο προσομοίωσης δικτύου ...