• Πτυχιακή στο Opencart CMS eShop με ενσωμάτωση X3D objects σε HTML5.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Βαμβασάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος; Καπετανάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάει την πλατφόρμα Ηλεκτρονικού Καταστήματος Opencart CMS και την προσπάθεια προσθήκης X3D τρισδιάστατα αντικείμενα προβολής προϊόντων μέσω της πλατφόρμας X3DOM που βασίζεται στην καινούργια ...