• Παραγωγή βιοκαυσίμων από χαρούπια με αναερόβια επεξεργασία δύο φάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Ιερωνυμάκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Φουντουλάκης, Μιχάλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-11-2009
  Η πτυχιακή μου εργασία αναφέρεται στη μελέτη της δυνατότητας αξιοποίησης των χαρουπιών ως τροφοδοσία στους αναερόβιους αντιδραστήρες παραγωγής βιοαερίων, μελέτη παραμέτρων και συζήτηση αποτελεσμάτων.