• Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου επιχείρησης του κλάδου υγείας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζαχαράκη, Ευανθία; Ζαχαράκη, Θέμις
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-10-2013
  Στην παρούσα μελέτη γίνεται μελέτη για την εταιρία ΙΑΣΩ Α.Ε. Η επιχείρηση ανήκει στον ιατρικό κλάδο στον οποίο λόγω των εισερχόμενων ιδιωτικών κλινικών έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Το ΙΑΣΩ αποτελεί έναν από τους κύριους ...
 • Εκπόνηση καινοτομικού επιχειρηματικού σχεδίου στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ανδριτσάκος, Άγγελος; Βασιλειάδης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2013
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα «Εκπόνηση καινοτομικού επιχειρηματικού σχεδίου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», έχει ως στόχο την ανάλυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα χαρακτηριστικά που τις διακρίνουν, ...
 • Επιχειρηματικός προγραμματισμός (εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα επιχείρησης).

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλυγιζάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριάρχης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-11-2010
  Στην συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται πώς μία επιχείρηση σχεδιάζει, πραγματοποιεί και ελέγχει την αποτελεσματική ροή και αποθήκευση αγαθών, υπηρεσιών αλλά και των σχετικών μ’ αυτά πληροφοριών από το αρχικό σημείο πρωτογενούς ...
 • Επιχειρησιακή έρευνα στα προβλήματα μεταφοράς και καταμερισμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καπανταϊδάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννακοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 15-07-2015
  Η Επιχειρησιακή Έρευνα παρέχει δυνατότητες επίλυσης μεγάλου αριθμού προβλημάτων στο χώρο των επιχειρήσεων. Οι μεθοδολογίες και οι υπολογιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί εξελίσσονται διαρκώς και υποστηρίζονται από σύγχρονο ...
 • Επιχειρησιακός προγραμματισμός επιχείρησης με παράλληλη αξιολόγηση του συστήματος πληροφόρησης και του εσωτερικού της ελέγχου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Αλεξίου, Παναγιώτα; Αργύρη, Αλεξάνδρα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-10-2011
  Είναι γνωστό ότι αρκετές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν τμήμα Marketing. Είναι όμως απαραίτητο μια επιχείρηση η οποία θέλει να προβάλλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της να ακολουθήσει κάποια στρατηγική marketing για να ...
 • Η εισαγωγή της καινοτομίας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Λαλεγιάννη, Μαριάννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 19-11-2015
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί μία σφαιρική εικόνα της εισαγωγής της καινοτομίας στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, αναλύοντας την έννοια, τις πηγές, τα είδη και τα μοντέλα της καινοτομίας, σε πρώτη φάση και του επιχειρηματικού ...
 • Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στη λήψη αποφάσεων και στον προγραμματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Ζερβάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννακοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 08-11-2012
  Το θέμα αυτής της εργασίας είναι ο ρόλος της Επιχειρησιακής έρευνας στην λήψη αποφάσεων και στον προγραμματισμό της επιχειρηματικής διαδικασίας. Στα παρακάτω κεφάλαια θα προσπαθήσω να αναλύσω την επιστήμη της επιχειρησιακής ...
 • Ο ρόλος της επιχειρησιακής έρευνας στην διοίκηση και διαχείριση έργου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μουστάκα, Στυλιανή
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννακοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-05-2012
  Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μου αναλύω τα σημαντικότερα θέματα του project management ξεκινώντας από τη ιστορία, τους παράγοντες επιτυχίας, το PMI, το extreme management, το βασικό τρίγωνο καθώς και το μεγαλύτερο και ...
 • Πιστοποίηση ποιότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Καβροχωριανός, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αναστασάκης, Ανδρέας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-05-2009
  Το μάνατζμεντ ποιότητας είναι η εφαρμογή μέτρων τα οποία αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό προγραμματισμό,οργάνωση,ηγεσία,έλεγχο και στελέχωση των οικονομικών,ανθρώπινων και φυσικών πόρων,ή η επίτευξη στόχων ...
 • Συστήματα διαχείρισης και σχεδιασμού επιχειρηματικών πόρων με μία ERP case study σε μία σύγχρονη επιχείρηση / βιομηχανία / οργανισμό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Μανουσάκη, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννακοπούλου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-08-2013
  Σε αυτή την πτυχιακή εργασία έγινε μια σημαντική ερευνητική μελέτη της βιβλιογραφίας και των σελίδων του διαδικτύου με στόχο, να αναλυθούν τα πληροφοριακά συστήματα και ο τρόπος, με τον οποίο αξιοποιούνται οι πόροι μιας ...