• Εκθεσιακός και επαγγελματικός τουρισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παρπαβάτζας, Ανδρέας; Παπαφίλης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννουλίδου, Παρασκευή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο συνεδριακός τουρισμός και ο τουρισμός κινήτρων σχετίζονται με το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό σκοπό, αποτελεί επιλεκτικό τουρισμό, που χαρακτηρίζεται από την πραγματοποίηση υψηλής τουριστικής δαπάνης με μια επέκταση του όρου ...
 • Επαγγελματικός και συνεδριακός τουρισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοτούλα, Κωνσταντίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σωτηριάδης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την παρουσίαση καθώς και την μελέτη αυτής της μορφής του τουρισμού , αφού πρώτα αναφερθούν έννοιες και χαρακτηριστικά του τουρισμού , ώστε να επιτευχθεί μια πιο ολοκληρωμένη και πλήρη αναφορά ...
 • Επαγγελματικός τουρισμός η επίδραση τους στις ξενοδοχειακής μονάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Περικλέους, Ανδρέας
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2009
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναλυθεί ο επαγγελματικός τουρισμός και η επίδραση του στης ξενοδοχειακές μονάδες της Κύπρου και θα εξετάσει επίσης μέσο συλλογής δεδομένων εάν η Λεμεσός αποτελεί κατάλληλο προορισμό για ...
 • Επαγγελματικός τουρισμός, προοπτικές ανάπτυξης στο νομό Ηρακλείου ως τόπο διεξαγωγής συνεδρίων και εκδηλώσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Καρβουνάκη, Σοφία; Σεβαστού, Χριστίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 05-08-2014
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία είχε ως αντικείμενο τον επαγγελματικό τουρισμό και τις προοπτικές ανάπτυξης στον Νομό Ηρακλείου ως τόπος διεξαγωγής εκδηλώσεων Ο J.MEDECIN αναφέρει ότι : “Τουρισμός είναι µια δραστηριότητα ευκαιρίας ...
 • Επαγγελματικός τουρισμός- Incentive tourism.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Συμεωνίδης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αλεξανδράκη, Ροδάνθη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο τουρισμός κινήτρων (incentive tourism) αν και βρίσκετε σε εμβρυακό ακόμα στάδιο για τα ελληνικά δεδομένα εντούτοις παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική. Ο Τουρισμός Κινήτρων είναι μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες μορφές ...
 • Επαγγελματικός τουρισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κοκκινίδη, Ιωάννα; Χατζηκωνσταντίνου, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρακολευθεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Ο τουρισμός που αποτελεί κλάδο της οικονομίας έχει την ιδιότητα να επηρεάζει και να επηρεάζεται από άλλους κλάδους και υποκλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. Αλληλεπίδραση όμως δεν υφίσταται μόνο στο οικονομικό πεδίο ...
 • Επαγγελματικός τουρισμός. Προοπτικές ανάπτυξης του νομού Ηρακλείου ως τόπου διεξαγωγής συνεδρίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μηλάκης, Μάριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-07-2013
  Ο τουρισμός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας μας, παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει. Καταγράφει σημαντική αύξηση και τα τρία τελευταία χρόνια είναι κάτι παραπάνω από σαφές, ...
 • Ο συνεδριακός τουρισμός πλεονεκτήματα και τρόπος ανάπτυξης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Βουρνάς, Βασίλειος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-05-2008
  Με τον όρο συνεδριακός τουρισμός εννοούμε τις μετακινήσεις ή τις εκδηλώσεις που συνδυάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την καθαρά παραθεριστική, ταξιδιωτική ή περιηγητική διάσταση και γενικότερα την αναψυχή, με άλλα ...
 • Ο συνεδριακός τουρισμός στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Τσίγκρου, Βασιλεία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-06-2009
  Ο συνεδριακός τουρισμός είναι μια από τις μορφές τουρισμού με μεγάλη σημασία διεθνώς, διότι προσελκύει επισκέπτες μέσης και ανώτερης εισοδηματικής τάξης και μάλιστα στις εκτός αιχμής περιόδους. Ο χρόνος παραμονής τους στον ...
 • Οι δυνατότητες του συνεδριακού τουρισμού ως εναλλακτική μορφή ανάπτυξης στο νομό Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Παπαηλιάκης, Θεόφιλος
  Επιβλέπων καθηγητής: Γιαννουλίδου, Παρασκευή
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 12-12-2008
  Ο Συνεδριακός τουρισμός είναι μια εξειδικευμένη μορφή παροχής τουριστικού προϊόντος.Είναι μια παρεχόμενη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει τη μέγιστη αξιοποίηση κάθε ξενοδοχειακού χώρου κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ...
 • Οργάνωση συνεδρίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κιτόγλου, Ευστράτιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σωτηριάδης, Μάριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  O συνεδριακός τουρισμός έχει την δυνατότητα να προσφέρει πολλά στον τόπο υποδοχής του. Αρχικά συμβάλλει στην προβολή του τόπου διεξαγωγής του συνεδρίου, σε ανάλογο με αυτό επίπεδο(τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, διεθνές, ...
 • Συνεδριακός τουρισμός στο νομό Ηρακλείου: υποδομές, πρόσβαση, αξιοθέατα, μέλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Φράγκου, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 13-05-2009
  Σε αυτήν την εργασία , γίνεται μία παρουσίαση συνεδριακών χώρων και οι δυνατότητες εξοπλισμού τους με τα απαραίτητα για την διεξαγωγή ενός συνεδρίου καθώς και μία παρουσίαση της πόλης του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού ...
 • Συνεδριακός τουρισμός – Εμπειρική έρευνα στην πόλη Χανίων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Λιόντου, Αμαλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Απλαδάς, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 03-06-2009
  Πραγματοποιήσαμε εμπειρική έρευνα με θέμα τις υποδομές και το ανθρώπινο δυναμικό της πόλης των Χανίων στο Συνεδριακό Τουρισμό καλώντας εμπλεκόμενους επαγγελματίες και φορείς να συμβάλλουν καθοριστικά με τη συμμετοχή τους ...
 • Συνεδριακός τουρισμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Λιουδάκη, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Φραγκούλης, Αντώνιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-02-2008
  Στη παρακάτω εργασία παρουσιάζονται εκτενώς πληροφορίες για τον Συνεδριακό Τουρισμό στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά στα είδη του Συνεδριακού Τουρισμού, επιλογή του χρόνου και τόπου διεξαγωγής τους, καθώς και ...
 • Συνεδριακός τουρισμός: υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης στην Κρήτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Μαστοράκου, Δήμητρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τζωρακολευθεράκης, Ζαχαρίας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06-02-2009
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι να αναλύσει τη σκοπιμότητα ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα και στην Κρήτη ιδιαίτερα, στην οποία ο τουρισμός κατέχει πρωτεύοντα ρόλο. Η Κρήτη φαίνεται να διαθέτει ...
 • Συνεδριακός τουρισμος: εξέλιξη και προοπτικές στην Ελλάδα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Ξενοκτιστάκη, Νεκταρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 09-05-2008
  Αν κανείς περιοριστεί στην εξέταση του συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα, μόνο απο την άποψη του αριθμού των επισκεπτών, η πρώτη εντύπωση είναι ότι η σημασία είναι περιορισμένη. Αν όμως συνεξεταστούν και άλλες παράμετροι, ...