• Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων σε λαχανοκομικά είδη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γαλανάκη, Ελπίδα-Καλλιόπη
  Επιβλέπων καθηγητής: Γουμενάκη, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-05-21
  Η κατανάλωση λαχανοκομικών προϊόντων είναι απαραίτητη για μια ισορροπημένη διατροφή καθώς περιέχουν πλήθος θρεπτικών συστατικών που συμμετέχουν καθοριστικά στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού και στη διατήρηση της υγείας. ...
 • Επίδραση καδμίου (cd) σε μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά φυτών nicotiana tabacu και nicotiana glauca.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Γερασιμοπούλου, Σοφία
  Επιβλέπων καθηγητής: Λουλακάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-11-2009
  Σε μια προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τα φυτά υπερσυσωρευτές και ιδιαίτερα το ρόλο των ενζύμων αφομοίωσης της αμμωνίας κάτω από την επίδραση βαρέων μετάλλων μια συγκριτική μελέτη προτείνεται μεταξύ δύο συγγενικών ...
 • Επίδραση των βαρέων μετάλλων καδμίου (cd) και χαλκού (cu) στην ανάπτυξη καλλιεργούμενων (Nicotiana tabacum) και άγριων (Nicotiana glauca) φυτών καπνού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Σηνιολάκης, Χριστόφορος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πριμηκύριος, Νικόλας
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης των βαρέων μετάλλων καδμίου και χαλκού στην ανάπτυξη καλλιεργούμενων (Nicotiana tabacum) και άγριων (Nicotiana glauca) φυτών καπνού. Ο λόγος που επιλέχτηκαν τα ...
 • Η επίδραση των βαρέων μετάλλων στην ανθρώπινη υγεία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζήκου, Αριστέα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταυρουλάκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 28-03-2008
  Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εξετάζονται τέσσερα συγκεκριμένα βαρέα μέταλλα (αρσενικό, κάδμιο, μόλυβδος και υδράργυρος) λόγω του μεγάλου περιβαλλοντικού κινδύνου που έχει προκληθεί από την εκταταμένη χρήση και τοξικότητά τους ...