• Αλληλόχρεος λογαριασμός.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Κουλιούφα, Μαρία; Γκαγκανιάρα, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καμπέλη, Κωνσταντίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 26-11-2014
  Στη πτυχιακή εργασία αναλύσαμε τον αλληλόχρεο λογαριασμό, τον τρόπο λειτουργίας του, τα χαρακτηριστικά του, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά του. Αλληλόχρεος Λογαριασμός είναι η σύμβαση της οποίας δύο πρόσωπα συμφωνούν ...
 • Η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Συγγραφείς: Τουμπανού, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-09-2011
  Η σύμβαση του αλληλόχρεου λογαριασμού και τα προβλεπόμενα της αποτελούν το θέμα της παρούσας εργασίας. Μέχρι την εισαγωγή του Αστικού κώδικα στη χώρα μας η σύμβαση αυτή δεν διεπόταν από μια συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ...