• Ανάλυση επικινδυνότητας στα εργαστήρια του τμήματος Ηλεκτρονικής του παραρτήματος Χανίων του ΤΕΙ Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κασιμάτης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Πετρίδης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-11-2009
  Είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ελλάδα απασχολούνται σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης είναι γνωστό ότι στις επιχειρήσεις αυτές συμβαίνουν τα περισσότερα από τα καταγεγραμμένα εργατικά ατυχήματα. ...
 • Κίνδυνος και εποχικότητα στις τιμές των εμπορευμάτων.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΕΔΟ), ΠΜΣ Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  Συγγραφείς: Σαββάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-06-30
  Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάλυση της εποχικότητας όπου έχει η μεταβλητότητα των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, μέσω μοντέλων για την εκτίμηση των αποδόσεών τους. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ...
 • Μελέτη επικινδυνότητας βιομηχανικών περιοχών και συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Θεοφανούδη, Αγλαΐα
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσίβελα, Ελευθερία; Διακάκη, Χριστίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Ο άξονας των θεμάτων που προσεγγίζει η συγκεκριμένη εργασία διαμορφώθηκε με κίντηρα, τόσο την ακμάζουσα καταπάτηση του περιβάλλοντος και την διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας, όσο και την εξέλιξη των επιστημών (οικονομικών, ...
 • Προσδιορισμός της κατολισθητικής επικινδυνότητας για τον νομό Χανίων με την χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κατσαούνης, Χριστόφορος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κούλη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 02-06-2010
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία θεματικών χαρτών επικινδυνότητας κατολισθήσεων (Landslide Hazard Index L.H.I) για τον Νομό Χανίων, με τη χρήση της μεθόδου των βαθμονομήσεων γραμμικού συνδυασμού ...