• Ηλεκτρονικό εμπόριο: Οι στάσεις και οι απόψεις των φοιτητών

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Συγγραφείς: Καπελλάκη, Ιωάννα; Καρκανάκη, Ευαγγελία- Μαρία; Χατζηχρήστος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Τσουκάτος, Ευάγγελος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-05-31
    Στη παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται ανάλυση στον ορισμό του “Ηλεκτρονικού εμπορίου” καθώς και στις επιμέρους λειτουργίες του. Η εργασία συμπεριλαμβάνει πέρα από τον ορισμό, την διαφορά την οποία έχει από το ηλεκτρονικό ...