• Εξαγωγικές πιστώσεις, διεθνείς εμπειρίες και η περίπτωση της Ελλάδας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)
  Συγγραφείς: Κουζουκάκης, Νικόλαος; Κούσιαντα, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδομανωλάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-10-2012
  Η παρούσα εργασία διαπραγματεύεται τις εξαγωγικές πιστώσεις. Πιο συγκεκριμένα δίνονται στοιχεία για τις εξαγωγές και τις πιστώσεις. Επίσης γίνεται λόγος για τα εξαγώγιμα προϊόντα της Ελλάδας και ιδιαίτερα τα δύο – τρία ...