• Κατηγορική αξιολόγηση της κατάθλιψης βάσει χαρακτηριστικών υψηλού επιπέδου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Βαζακοπούλου, Καλλιόπη-Μαρίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-17
  Η κατάθλιψη είναι μια από τις κύριες αιτίες κακής υγείας και δυσλειτουργίας παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, περίπου 50 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη έως το 2015. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Οργανισμού ...
 • Κατηγορική αξιολόγηση της κατάθλιψης βασισμένη σε χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μαριδάκη, Άννα
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-01
  Η ψυχική ασθένεια είναι μια ασθένεια η οποία συνήθως προκαλεί διαταραχές στη συμπεριφορά. Στην εποχή μας, οι ψυχικές διαταραχές είναι συνηθισμένες, επηρεάζοντας ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Υπάρχουν περισσότερες από 200 ...
 • Αναγνώριση εκφράσεων προσώπου στην μουσική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Καββαλάκης, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Τριανταφυλλίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 27-09-2011
  Η αναγνώριση των συναισθημάτων στο ανθρώπινο πρόσωπο είναι ένα θεμελιώδες πρόβλημα στον τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών το οποίο αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον από την ερευνητική κοινότητα τα τελευταία χρόνια. Σε αυτή την ...
 • Αναγνώριση συναισθημάτων από εκφράσεις του προσώπου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Μπολαράκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Τσικνάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-03-23
  Ο ψυχολόγος Paul Ekman, μετά από εκτενείς έρευνες πάνω στις εκφράσεις του προσώπου που έγιναν σε διάφορους πληθυσμούς σε όλο τον κόσμο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έξι βασικά συναισθήματα είναι καθολικά, δηλαδή γίνονται ...
 • Κέντρο παρακολούθησης περιεκτικής εκπαίδευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Γιτόπουλος, Μαργαρίτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-25
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την μεταφορά μιας πραγματικής τάξης σχολείου σε εικονική μορφή. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εισέρχονται σε μία ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα, καθώς εισέρχονται ...
 • Προς μια αυτόματη κατανοητή παρακολούθηση μετρήσεων της συμπεριφοράς και φυσιολογίας της εμπειρίας του χρήστη : εκτίμηση του κεφαλιού και αναγνώριση εκφράσεων προσώπου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Καλλιατάκης, Γρηγόρioς
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-12-2015
  Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάζεται ένα μοντέλο για την κατασκευή, την οπτικοποίηση και τελικά την αξιολόγιση των μετρήσεων της συμπεριφοράς και της φυσιολογίας του χρήστη, όσον αφορά τις αλλαγές στη θέση του ...