• Εξοπλισμός επεξεργασίας και θερμικής αξιοποίησης υπολειμμάτων βιομηχανίας ξύλου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τρυπαλιτάκης, Γιάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Μανιός, Θρασύβουλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 16-12-2010
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η μελέτη και ο σχεδιασμός σε τεχνικό επίπεδο μίας μονάδας – εργοστασίου επεξεργασίας υπολειμμάτων βιομηχανίας ξύλου. Δηλαδή ενός εργοστασίου παραγωγής σβόλων ξύλου (Wood Pellets), ...
 • Σχεδιασμός διαδικασιών παραγωγικού συστήματος εργοστασίου επεξεργασίας βιομάζας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Κορναράκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ρομπογιαννάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2021-03-10
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία διεξάγεται μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την πραγματοποίηση μιας επένδυσης σε μονάδα παραγωγής ενέργειας που χρησιμοποιεί Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Αρχικά, γίνεται μια ...