• Συγκομιδή και μετασυλλεκτική μεταχειρίση μηλοειδών και πυρηνοκάρπων στην Κύπρο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Πογιατζής, Γιώργος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 10-10-2011
  Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την παρουσίαση των διαδικασιών συγκομιδής και μετασυλλεκτικής μεταχείρισης μηλοειδών και πυρηνοκάρπων στη Κύπρο καθώς και την παρακολούθηση της πορείας ωρίμανσης ...