• Επίδραση του κλαδέματος της παλαιάς και της νέας βλαστησης στην καρπόδεση, καρπόπτωση και ανάπτυξη καρπών Αβοκάντο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων
  Συγγραφείς: Μανιά, Στέλλα
  Επιβλέπων καθηγητής: Λιονάκης, Σπύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 29-02-2008
  Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση που μπορεί να έχει, στην καρπόδεση, στην καρπόπτωση και στην πορεία ανάπτυξης των καρπών αβοκάντο, η εφαρμογή κλαδέματος στην παλαιά και στη νέα βλάστηση στις ποικιλίες Fuerte και ...