• Συσχέτιση ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια και διατροφικές συνήθειες 100 ατόμων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας
    Συγγραφείς: Αθανασάτου, Σταυρούλα; Βενέτης, Ιωάννης; Κούφη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρωνιτάκη, Αικατερίνα
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-05
    ΣΚΟΠΟΣ. Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής μελέτης είναι μέσω ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας και με τη βοήθεια των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων κι εργαλείων να μελετηθούν οι διατροφικές συνήθειες ...