• Εκτίμηση αναγκών σε αιματολογικούς ασθενείς.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Μαρνέλου, Αριάδνη; Ραμουτσάκη, Αναστασία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σκανδαλάκη, Νεκταρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-25
    Οι ασθενείς με καρκίνο αιμοποιητικού εκφράζουν πολλά διαφορετικά είδη αναγκών (σωματικές, πνευματικές, οικονομικές κ.α.) που σχετίζονται είτε με την φάση της ασθένειας είτε με τη διαδικασία φροντίδας. Για την ικανοποίηση ...