• Εφαρμογή υγιεινής των χεριών των νοσηλευτών, συγκριτική αξιολόγηση σε παθολογικές και χειρουργικές κλινικές.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
    Συγγραφείς: Παπαντωνάκη, Αργυρώ; Ντόνι, Μερίτα; Φτυλάκη, Ελένη
    Επιβλέπων καθηγητής: Ζωγραφάκης-Σφακιανάκης, Μιχαήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 04-10-2010
    Κύριος ερευνητικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι αφενός η αξιολόγηση της επίγνωσης της σημασίας της υγιεινής των χεριών από τους νοσηλευτές, αφ' ετέρου η συγκριτική αξιολόγηση της μεθοδολογίας του πλυσίματος μεταξύ ...