• Υπερβολικά συστήματα των νόμων διατήρησης και η μαθηματική θεωρία των παλμικών κυμάτων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
    Συγγραφείς: Αλεξανδράκης, Χρήστος; Λαμπαθάκης, Λεωνίδας
    Επιβλέπων καθηγητής: Πλιάκης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-11-2013
    Σ' αυτή τη διατριβή γίνεται μελέτη στην πρώτη τάξη μερικών γραμμικών υπερβολικών συστημάτων που προέρχονται από τους νόμους διατήρησης. Επίσης, σ' αυτήν την διατριβή περιγράφεται μία κατηγορία συγκεκριμένων κριτηρίων που ...